Kontakt:

kontakt@dobrywolontariat.pl

+48 74 665 11 11

+48 693 145 674

Historia

Historia programu Dobrywolontariat.pl sięga 2010 roku, kiedy Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” przeprowadziła badania poświęcone standardom i procesom zarządzania wolontariuszami w organizacjach i instytucjach w Polsce. Wyniki tych badań zainspirowały nas do stworzenia cyklu dobrej współpracy z wolontariuszami oraz poradnika, który mógłby poprawić jakość działań z ochotnikami. Wypracowane zasady były następnie inspiracją do stworzenia nowatorskiego narzędzia internetowego, dzięki któremu organizatorzy wolontariatu mogliby sami ocenić jakość swojej współpracy z wolontariuszami. Tak powstał portal i narzędzie do certyfikacji  www.dobrywolontariat.pl.           

Równolegle, w tym czasie Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu realizowała coroczny konkurs: Organizacja Przyjazna Wolontariuszom, w ramach którego przyznawane były certyfikaty przyjazności organizacjom i instytucjom spełniającym standardy dobrej współpracy z ochotnikami.

Począwszy od roku 2013 Fundacja Stocznia oraz Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu podjęły współpracę partnerską przy programie Dobry Wolontariat, w ramach którego kontynuowana będzie procedura przyznawania certyfikatu przyjazności. Sieć Centrów Wolontariatu podjęła się roli operatora programu w wybranych regionach Polski. Do zadań operatorów regionalnych należy czuwanie nad przestrzeganiem standardów Dobrego Wolontariatu oraz przyznawanie tytułu Organizacji lub Instytucji Przyjaznej Wolontariuszom. Dzięki partnerstwu Stoczni i Sieci Centrów Wolontariatu wspólnie zwiększyliśmy zasięg programu Dobry Wolontariat i stale poszerzamy ogólnopolską mapę Organizacji i Instytucji Przyjaznych Wolontariuszom.

W 2016 r. Fundacja Stocznia przekazała realizację Programu Regionalnemu Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. W maju 2017 r. po zakończeniu procedury przekazania Program wznowił swoją działalność.

 

Idea

Program Dobry Wolontariat powstał, aby podnosić jakość współpracy organizacji III sektora i instytucji publicznych 
z wolontariuszami w Polsce, a także wzmocnić wizerunku wolontariatu 
w odbiorze społecznym.

Cele programu

4Edukować organizacje, instytucje oraz samych wolontariuszy poprzez udostępnianie wiedzy i dobrych praktyk 
o wolontariacie oraz wymianę doświadczeń;

4Podnosić standardy współpracy z wolontariuszami i dbać o jakość zarządzania poprzez zaświadczanie 
o organizacji lub instytucji przyjaznej wolontariuszom;

 4Promować dobry wolontariat poprzez wzmocnienie wizerunku wolontariatu w Polsce i przełamać panujące 
na jego temat stereotypy.


Operatorzy regionalni

dolnośląskie - Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych4dolnoslaskie@dobrywolontariat.pl

kujawsko-pomorskie - 

lubelskie - 

lubuskie - 

łódzkie - 

małopolskie - 

mazowieckie - 

opolskie - Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych4opolskie@dobrywolontariat.pl

podkarpackie - 

podlaskie - Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok4podlaskie@dobrywolontariat.pl

pomorskie - 

śląskie - 

świętokrzyskie - 

warmińsko-mazurskie - 

wielkopolskie - Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP4wielkopolskie@dobrywolontariat.pl

zachodniopomorskie - Regionalne Centrum Wolontariatu (Stowarzyszenie Polites)4zachodniopomorskie@dobrywolontariat.pl