Kontakt:

kontakt@dobrywolontariat.pl

+48 74 665 11 11

+48 693 145 674

Zasady organizacji / instytucji przyjaznej wolontariuszom

Sprawdź czy jesteś organizacją przyjazną wolontariuszom!

Poniżej przedstawiamy wypracowane zasady organizacji przyjaznej wolontariuszom, które układają się w sześcioetapowy cykl współpracy z wolontariuszami. Każda z  głównych  zasad składa się  z podpunktów, które  dokładniej  przybliżają daną zasadę.


Zapoznaj się z zasadami OPW i sprawdź, zaznaczając  poszczególne podpunkty zasad, czy twoja organizacja /instytucja jest przyjazna wolontariuszom. Jeśli stosujesz się do danej zasady - zaznacz TAK, jeśli nie - zaznacz NIE, ale jeśli nie znasz danej zasady, albo nie jesteś do końca pewien czy dobrze ją realizujesz zaznacz UCZĘ SIĘ.
Po przejściu wszystkich zasad  sprawdź czy Twoja organizacja/instytucja jest  przyjazna wolontariuszom i czy może przystąpić do oświadczenia  przyjazności.

Jeśli zaznaczyłeś UCZĘ SIĘ przy którejkolwiek z zasad, na koniec testu otrzymasz podsumowanie i użyteczne adresy, gdzie możesz dowiedzieć się więcej o danej zasadzie.


 

Etap I Przygotowanie organizacji do pracy z wolontariuszami
Tak
Nie
Uczymy się
Zasada 1

Znamy i respektujemy prawne aspekty pracy z wolontariuszami

 • zawarcie porozumienia z wolontariuszem
 • zobowiązanie do zwrotu kosztów poniesionych przez wolontariusza w ramach wykonywanych świadczeń, zwrot kosztów podróży służbowych, diet
 • zobowiązanie do poinformowania wolontariusza o wystąpieniu zagrożenia zdrowia oraz zabezpieczenia i wyposażenia wolontariusza w środki ochronne, na czas wykonywanych świadczeń
 • obowiązkowe ubezpieczenie wolontariusza od NNW, do 30 dni przez organizacje, powyżej 30 dni obowiązek spada na koszt państwa
Zasada 2

Wiemy czego oczekujemy od wolontariuszy i na czym ma polegać nasza współpraca z wolontariuszami

 • Mamy wypracowaną w Zespole wspólną wizje wolontariatu w naszej organizacji
 • Wiemy, jaką rolę w naszej organizacji mogą pełnić wolontariusze
 • Wiemy, kogo potrzebujemy – mamy określony profil wolontariusza
Zasada 3

Mamy opracowaną ofertę dla wolontariuszy oraz wiemy jak chcemy i jak możemy tę ofertę upowszechniać.

 • Dbamy, aby nasza oferta była czytelna, przejrzysta i jasna dla wolontariuszy
 • Aktualizujemy naszą ofertę w zależności od bieżących potrzeb organizacji
 • Staramy się wykorzystywać różne przestrzenie promowania wolontariatu w naszym regionie, aby nasza oferta była jak najbardziej dostępna dla różnych grup społecznych
Zasada 4

Planujemy z wyprzedzeniem współpracę z wolontariuszami, a w niej uwzględniami konieczność przeznaczenia różnych zasobów organizacji do współpracy z wolontariuszami.

 • Potrafimy przedstawić wolontariuszom harmonogram ich pracy, który wpisuje się w bieżące i planowane działania organizacji
 • Wiemy, jakich środków i zasobów współpraca z wolontariuszami wymaga od naszej organizacji
 • Przygotowujemy cały zespół do współpracy z wolontariuszami, zwłaszcza do stosowania wypracowanych w organizacji metod motywacji i wsparcia
Zasada 5

Mamy w organizacji wyznaczoną osobę (np. koordynatora), która prowadzi i czuwa nad całym procesem współpracy naszej organizacji z wolontariuszami.

 • Wiemy, kto w zespole aktualnie odpowiada za współpracę naszej organizacji z wolontariuszami
 • Mamy zwyczaj konsultowania w zespole aktualnych potrzeb organizacji związanych z pracą wolontariacką
Etap II Promocja i informowanie o ofercie wolontariuszy.
Tak
Nie
Uczymy się
Zasada 6

Rzetelnie informujemy jakie formy i warunki oferujemy wolontariuszom w ramach współpracy z naszą organizacją.

 • Nasza oferta dla wolontariuszy zawiera informacje o tym ilu wolontariuszy potrzebujemy, od kiedy i na jak długo, do jakich działań i w jaki sposób przebiega rekrutacji
 • W ofercie dla wolontariuszy nie zapominamy komunikować o tym, co „dajemy” wolontariuszom w zamian za ich zaangażowanie
 • Potrafimy skutecznie docierać do poszukiwanej przez nas grupy wolontariuszy
 • Informacja o naszej aktualnej ofercie dla wolontariuszy znajduje się zawsze w sekretariacie naszej organizacji lub/i na naszej stronie internetowej
Zasada 7

Dbamy o promocję wolontariatu.

 • Mamy świadomość, że dobre doświadczenia wolontariuszy z ich pracy są najlepszą metoda promowania idei wolontariatu
 • Jesteśmy gotowi dzielić się swoimi dobrymi praktykami i doświadczeniami w obszarze wolontariatu z innymi organizacjami
Etap III Nabór wolontariuszy
Tak
Nie
Uczymy się
Zasada 8

Szanujemy czas, chęci i zaangażowanie wolontariuszy traktując ich profesjonalnie od pierwszego momentu.

 • Wyznaczamy konkretną osobę (np. koordynatora wolontariatu), która czuwa nad całym procesem współpracy z wolontariuszami
 • Staramy się szybko odpowiadać na zgłoszenia i zapytania o współpracę wolontariuszom
 • Organizujemy spotkania rekrutacyjne, na których informujemy o misji naszej organizacji oraz o jej aktualnych działaniach
 • Dbamy o to, aby powierzać wolontariuszowi takie zadania, które uwzględniają jego doświadczenie i kompetencje
 • Szczerze ale taktownie informujemy te osoby, które nie zostały ostatecznie wybrane do współpracy
Etap IV Wprowadzenie wolontariuszy do organizacji.
Tak
Nie
Uczymy się
Zasada 9

Poświęcamy czas i inne zasoby naszej organizacji na przygotowanie wolontariusza do pracy.

 • Wdrażając wolontariusza do pracy, na początku omawiamy z nim jego zadania oraz wzajemne oczekiwania co do współpracy
 • Zawsze na początku współpracy ustalamy zasady pracy, prawa i obowiązki stron, kwestie ubezpieczenia oraz podpisujemy porozumienie z wolontariuszem
 • Jeśli obowiązki wolontariusza tego wymagają, organizujemy lub zapewniamy mu odpowiednie szkolenie/a
 • Jeśli zadania, jakie ma do wykonania wolontariusz, wymagają odpowiednich sprzętów, narzędzi, warunków itd., to nasza organizacja je zapewnia
 • Informujemy wolontariusza o wzajemnej inwestycji – my w niego, on w siebie i organizację
Zasada 10

Wprowadzamy wolontariuszy do zespołu.

 • Dbamy o integrację wolontariuszy z zespołem naszej organizacji, jeśli jest to możliwe, to z całym zespołem, a jeśli nie, to przynajmniej z osobami, z którymi wolontariusze będą się stykać w trakcie swojej pracy
 • Informujemy wolontariuszy do kogo w naszej organizacji mogą zwrócić się o pomoc w kwestiach dotyczących wolontariatu
Etap V Wsparcie i motywowanie wolontariuszy
Tak
Nie
Uczymy się
Zasada 11

Posiadamy przemyślany i akceptowany przez zespół system opieki, motywowania i nagradzania wolontariuszy.

 • Dbamy o pokazywanie wolontariuszom celu i sensu ich pracy
 • Na bieżąco sprawdzamy i dostosowujemy zadania wolontariuszy
 • Mamy pomysły na „nagradzanie” wolontariuszy za pracę w naszej organizacji i stosujemy je w praktyce
Zasada 12

Dbamy o proces uczenia się wolontariuszy w naszej organizacji.

 • udzielamy wolontariuszom konstruktywnej informacji zwrotnej na temat ich pracy i postępów, zarówno w trakcie zadań, jak i na zakończenie współpracy
 • Informujemy wolontariuszy o szkoleniach, konferencjach, spotkaniach, w których mogliby wziąć udział
Etap VI Zakończenie współpracy z wolontariuszami
Tak
Nie
Uczymy się
Zasada 13

Dbamy o dobre zakończenie i ewaluację współpracy z wolontariuszami.

 • Dokonujemy podsumowania współpracy z wolontariuszami oraz wskazujemy zdobyte przez nich umiejętności
 • Mamy zwyczaj proszenia wolontariuszy na koniec współpracy o informację zwrotną dotyczącą współpracy z nami i wyciągamy z niego wnioski dla naszej organizacji
 • Na zakończenie współpracy zawsze dziękujemy wolontariuszom za zaangażowanie i wykonaną pracę oraz wręczamy im zaświadczenie lub referencje
Zasada 14

Pamiętamy, że wolontariusze są najlepszymi ambasadorami organizacji.

 • Staramy się pamiętać o naszych byłych wolontariuszach zwłaszcza przy okazji różnych uroczystości i świąt w naszej organizacji
 • W miarę możliwości informujemy byłych wolontariuszy o aktualnych działaniach organizacji