Kontakt:

kontakt@dobrywolontariat.pl

+48 74 665 11 11

+48 693 145 674

idea /
EKSPERCI

Kim są eksperci

Zespół ekspertów to grupa osób, doświadczonych w zarządzaniu i współpracy z wolontariuszami. Eksperci regionalni pełnią rolę ambasadorów dobrego wolontariatu na danym obszarze. Rolą eksperta jest upowszechnianie zasad dobrej współpracy z wolontariuszami, podnoszenie jakości tej współpracy oraz towarzyszenie organizacjom i instytucjom na drodze zdobywania tytułu ORGANIZACJI PRZYJAZNEJ w ramach programu Dobry Wolontariat.

Ekspert współpracuje w programie Dobry Wolontariat na zasadach wolontariatu.

Zadanie ekspertów

4 Ekspert kontaktuje się z organizacją ubiegającą się o tytuł OPW, która wypełniła test na stronie dobrywolontariat.pl;
 

4 Ekspert umawia się na spotkanie z osobą odpowiedzialną za wolontariat w danej organizacji podczas którego wspólnie weryfikują poziom współpracy z wolontariuszami w danej organizacji;
 

4 Ekspert kontaktuje się z byłymi lub obecnymi wolontariuszami organizacji i rozmawia z nimi o przebiegu współpracy;

4 Na podstawie obserwacji i przeprowadzonych przez ekspeta rozmów, operator programu formułuje decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu certyfikatu w ramach peogramu Dobry Wolontariat.